Jesteś z naszej okolicy? Zadzwoń i zapytaj o możliwość darmowej dostawy! Dowozimy nawet 50 kilometrów.

Odstąpienie od umowy

1.    Mają Państwo prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2.    UWAGA: Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:

1)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.    Aby odstąpić od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4.    Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://twojepasze.pl/04-Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.

5.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu.

6.    Mają Państwo obowiązek zwrócić nam produkt lub przekazać go upoważnionej przez nas osobie do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Zwrot proszę kierować na nasz adres: ul. Wrzesińska 65, 62-306 Kołaczkowo.

7.    Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.    W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli ten koszt Państwo pokryli) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

9.    Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdą Państwo w naszym Regulaminie.

Reklamacje

1.   Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, mogą Państwo:

1)    żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2)    żądać usunięcia wady,
3)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4)    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2.   Jeśli stwierdzą Państwo wadę produktu, proszę nas o tym poinfomować, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

3.   Mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://twojepasze.pl/05-Formularz-reklamacyjny.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.

Prosimy o zwrot reklamowanego towaru na nasz adres: ul. Wrzesińska 65, 62-306 Kołaczkowo.

4.   Mogą Państwo się z nami skontaktować zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

5.    Ustosunkujemy się do składanej przez Państwa reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nam reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

Szczegółowe informacje na temat reklamacji znajdą Państwo w naszym Regulaminie.

Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie.